Rusizmi u hrvatskom jeziku

 • agitacija
 • agitprop
 • aparatčik
 • astrahan (po gradu Astrahanu, rus. Астрахань) – janjeće krzno sjajnocrne i kovrčaste dlake
 • ataman (rus. атаман, od njem. Hauptmann – kapetan) – kozački vojni poglavica
 • baba Jaga – babaroga, zla vještica
 • babuška – ruska igračka, trokutasta marama, reg. šišarka; vrsta slatkovodne ribe
 • balalajka
 • batjuška, baćuška (rus. батюшка) – “prijatelj”, “dragi moj” (pri oslovljavanju i obraćanju među Rusima); Rus
 • baza (rus. база) – materijalna, ekonomska osnova društva na koju se prema marksističkoj interpretaciji opire tzv. nadgradnja (međudruštveni odnosi, ideologija, kultura itd.)
 • besprizorni, besprizornik (rus. беспризорный) – osirotjelo, zapušteno i nenadzirano dijete
 • blagodariti (rus. благодарить) – zahvaljivati
 • bodar (rus. бодрый) – krepak; čio
 • boljar (rus. боярин) – feudalni zemljoposjednik u Rusiji i nekim dijelovima Rumunjske
 • boljševik (rus. большевик)
 • boršč (rus. борщ)
 • burevjesnik (rus. буревестник) – albatros; simbol težnje za postizanjem revolucionarnog cilja (u istoimenoj pjesmi Maksima Gorkog)
 • buržoazija (rus. буржуазия)
 • carevna (rus. царевна) – careva kći; princeza
 • centar (rus. центр) – najviša državna ili društvena politička ustanova
 • CK (centralni komitet) (rus. центральный комитет)
 • černobilski (prema katastrofi u Černobilu, rus. чернобыльский) – katastrofalan, s teškim posljedicama
 • činovnik (rus. чиновник) – službenik
 • čistka
 • dača (rus. дача)
 • dejstvo (rus. действо) – djelatnost, djelovanje, funkcija, efekt; moć, snaga
 • delegat (rus. делегат) – član delegacije, zastupnik; predstavnik nekog kolektiva ili države
 • diktatura (rus. диктатура)
 • duma (rus. дума)
 • durak (rus. дурак) – jednostavna kartaška igra, Crni Petar
 • dušegupka (rus. душегубка) – prostorija gdje se vrši ubijanje; tajno gubilište
 • fiskultura (rus. физкультура, skr. od физическая культура) – pokret općeg uzdizanja sportskih sklonosti (1945); vježbe; tjelesni odgoj u školi
 • fiskulturnik (rus. физкультурник) – onaj koji se bavi fiskulturom
 • gensek (rus. генсек, skr. od генеральный секретарь) – glavni tajnik
 • glasnost
 • gulag
 • iskren (rus. искренний)
 • izvijestiti (rus. известить)
 • izviniti se / izvinjavati se (rus. извиниться / извиняться) – ispričati se
 • jantar (rus. янтарь)
 • javka (rus. явка) – lozinka, parola, znak raspoznavanja (unaprijed dogovoren) na straži, kod ilegalaca; osoba koja povezuje ilegalce (uz dogovorene znake raspoznavanja)
 • junoša (rus. юноша) – mladić
 • jurta (rus. юрта, od tur., tat. i mong. yurt) – kožni šator azijskih nomada; drvena koliba, brvnara sibirskih naroda; obitelj, rod, selo, naselje
 • kaćuša, katjuša (rus. катюша)
 • kadrovik (rus. кадровик) – aktivni oficir ili vojnik; namještenik koji vodi brigu o radničkom kadru
 • kaftan (rus. кафтан)
 • kalašnjikov (rus. skr. od автомат Калашникова)
 • kazačok
 • kefir (rus. кефир)
 • kolhoz
 • komitet (rus. комитет) – odbor
 • kozmodrom (rus. козмодром) – uzletište za rakete
 • kozmonaut (rus. космонавт) – astronaut
 • kremlj / Kremlj (rus. кремль) – tvrđava
 • kružok (rus. кружок) – oblik rada u kojem grupa ljudi proučava ideološko-političku literaturu; krug ljudi povezanih određenom djelatnošću
 • kulak (rus. кулак – šaka) – bogat, ali škrt seljak, gazda, protivnik socijalizma
 • kurs (rus. курс)
 • lajka (rus. лайка) – rasa sibirskih lovačkih pasa; Lajka
 • lenta (rus. лента) – široka svilena traka preko ramena na kojoj se nose visoki ordeni
 • los (rus. лос)
 • losos (rus. лосос)
 • lunohod (rus. луноход) – automatsko vozilo na osam kotača za istraživanje Mjesečeve površine
 • mamut (rus. мамонт) – izumrla vrsta golemih slonova; nešto golemo (preuzeto iz jakutskog jezika)
 • masovka (rus. массовка) – film. velika masovna scena, s velikim brojem statista
 • matrjoška (rus. матрёшка)
 • mazut (rus. мазут) – ostaci od nafte koji se dobivaju pri destilaciji nafte; pakura
 • menjševik (rus. меньшевик) – pripadnik manjine ruske socijaldemokratske stranke koja je zastupala njihovo desno krilo protiv boljševika
 • Molotovljev koktel (rus. коктейль Молотова)
 • morž (rus. морж)
 • mužik (rus. мужик) – seljak
 • načitan (rus. начитанный)
 • nagrada (rus. награда)
 • naturščik (rus. натурщик) – živi model, maneken; neprofesionalni glumac
  neprikosnoven (rus. неприкосновенный)
  nevježa (rus. невежа) – nespretnjaković
 • obezbjeđivati (rus. обезбедить) – osigurati
 • objasniti (rus. объяснить)
 • obmanuti (rus. обмануть)
 • odvažan (rus. отважный)
 • opasan (rus. опасный)
 • opredijeliti (rus. определить)
 • partija (rus. партия)
 • pečalan (rus. печальный)
 • perestrojka
 • perm (rus. перм) – paleozoik (prema gradu Permu); pridjev permski
 • petoljetka (rus. пятилетка) – petogodišnji plan ekonomskog i društvenog razvoja u SSSR-u
 • piroški (rus. пирожки) – uštipci punjeni slanim nadjevom
 • plan (rus. план)
 • podčiniti (rus. подчинить)
 • podlost (rus. подлость)
 • podražavati (rus. подражать)
 • podvig (rus. подвиг) – pothvat, djelo, napor, trud
 • podzol (rus. подзол) – neplodno tlo pepeljaste boje
 • pogranični (rus. пограничный)
 • pogrom (rus. погром) – organizirani napad na nenaoružano stanovništvo; masovno strijeljanje; hajka na ljude
 • pojasniti / pojašnjavati (rus. пояснить/пояснять)
 • poriv (rus. порыв)
 • porok (rus. порок)
 • posjetiti (rus. посетить)
 • poslovica (rus. пословица)
 • Potemkinova sela (rus. Потёмкинские деревни)
 • predostrožan (rus. предостерегать) – oprezan, koji pazi na opasnost
 • predskazati (rus. предсказать)
 • prijam/prijem (rus. приём)
 • prismotra (rus. присмотр) – paska, nadzor
 • progres (rus. прогресс)
 • proizvoljan (rus. произвольный)
 • propaganda (rus. пропаганда)
 • pukovnik (rus. полковник)
 • putešestvije (rus. путешествие) – putovanje, obilaženje raznih mjesta, tumaranje, lunjanje po svijetu
 • rabotati (rus. работать) – (teško) raditi; kulučiti
 • ražalovati (rus. разжаловать) – oduzeti vojnički ili drugi čin u hijerarhiji; degradirati
  reakcija (rus. реакция)
  revolucija (rus. революция)
  riješiti (rus. решить) – odlučiti
 • samizdat (rus. самиздат) – privatno legalno ili tajno izdavanje knjiga i drugih tekstova koji nisu odgovarali službenoj politici u SSSR-u; način izdavanja djela (autor sam plaća troškove tiskanja); tako objavljena knjiga ili drugi tekst
 • samokritika (rus. самокритика)
 • samovar
 • savjet (rus. совет)
 • savršen (rus. совершенный)
 • sekretar (rus. секретарь)
 • skaredan (rus. скаредный) – odvratan, prljav, smrdljiv, ružan, nakazan; lakom, pohlepan, škrt
 • skaska (rus. сказка) – fantastična usmena pripovijest u Rusa; bajka
 • snast (rus. снасть) – jarbolje s oputom, u jedrenjaka s jedriljem, oprema broda potrebna za jedrenje; takelaža
 • socrealizam (rus. соцреализм)
 • sovhoz (rus. совхоз)
 • sovjet (sovjetski, sovjetizirati)
 • sposoban (rus. способный)
 • sputnjik (rus. спутник) – umjetni satelit
 • sredstvo (rus. средство)
 • stepa (rus. степь)
 • stremljenje (rus. стремление)
 • strog (rus. строгий)
 • sujeta (rus. суета) – izražena briga za ego, pretjerana briga za vanjske znake svoje vrijednosti; taština, ispraznost
 • sveopći (rus. всеобщий)
  svojstvo (rus. свойство)
 • šapka (rus. шапка) – tvrda kapa sa štitnikom za oči
 • šinjel (rus. шинель) – dugački kaput
 • tajga (rus. тайга)
 • točka (rus. точка)
 • točan (rus. точный)
 • tovarišč, tovariš (rus. товарищ) – drug; način oslovljavanja u SSSR-u (1917.-1990.)
 • trebovati (rus. требовать) – potraživati; dobiti
 • trojka (rus. тройка) – kola ili saonice sa zapregom od tri konja
 • tundra (rus. тундра)
 • Tunguzija (rus. Тунгуска, zast. Тунгузия) – pokrajina u Sibiru; daleka, nepoznata, divlja zemlja
 • ubijediti / ubjeđivati (rus. убедить/убеждать)
 • udarnik (rus. ударник) – radnik u socijalizmu koji se jako zalaže na poslu i prebacuje radnu normu
 • upražnjavati (rus. упражнять) – imati običaj činiti što (u. hobi); prakticirati
 • uravnilovka (rus. уравниловка) – sustav ujednačenog plaćanja neovisno o količini i kvaliteti obavljenog posla, potpuno izjednačavanje
 • usredotočiti (rus. сосредоточить)
 • vinovnik, vinovnica (rus. виновник, виновница) – krivac, počinitelj
 • vispren (rus. выспренный) – uzvišen, uznosit; spretan, prikladan, mudar
 • vjerojatan (rus. вероятный) – za kojega postoje veliki izgledi da se dogodi ili da se potvrdi
 • volšeban (rus. волшебный) – čaroban, magičan, tajanstven
 • volšebnik (rus. волшебник) – čarobnjak, mađioničar
 • votka (rus. водка)
 • vrhuška (rus. верхушка) – politički ili vojni vrh u nedemokratskim režimima
 • zadaća (rus. задача)
 • zakonomjeran (rus. закономерный)
 • zamak (rus. зáмок)
 • zanimljiv (rus. занимательный)
 • zbornaja (rus. сборная, skr. od сборная команда) – reprezentacija SSSR-a (u bilo kojem sportu)
 • zvonki (rus. звонкий)
 • žar-ptica (rus. жар-птица) – ptica iz ruskih narodnih bajki; rajska ptica u našim narodnim pričama; feniks
 • žitelj (rus. житель)
 • žiteljstvo (rus. жительство)
 • žrec (rus. жрец) – svećenik šamanskih, animističkih i drugih vjera, vrač; iron. onaj koji odlučuje ili je vrlo važan (ob. u duhovnim djelatnostima)