Ured predstavnice

Službeni naziv:
Predstavnica ruske nacionalne manjine Grada Zagreba
Представительница русского национального меньшинства города Загреба

Predstavnica: Galina Kovačević
Osoba za kontakt: Ekaterina Puškarić

Adresa sjedišta: Remetinečka cesta 79b
Telefon/fax: 01/580 22 21

e-mail: ured@rusi-zagreb.hr
web stranica: www.rusi-zagreb.hr

Predstavnica je izabrana na izborima 10. srpnja 2011.
U vrijeme izbora u popis birača bilo je upisano 314 pripadnika ruske nacionalne manjine.

URED PREDSTAVNICE: