Dan pobjede

9. svibnja – dan kad cijela Europa slavi Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Naša dužnost prema onima koji su se borili za slobodu – da njegujemo te vrijednosti i uspomene.
U srijedu, 9. svibnja u dvorani NKD Napredak povodom obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu pod pokroviteljstvom predstavnici ruske manjine grada Zagreba Galine Kovačević održan je praznični koncert.

9 мая – это день, когда вся Европа празднует День Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Наш долг помнить и почитать память о тех, кто боролся за свободу.
В среду 9 мая в зале НКД „Напредак“ в честь празднования Дня Победы прошел праздничный концерт при содействии представительницы русского национального меньшинства города Загреба Галины Ковачевич.