Monthly Archives: May 2018

Dan pobjede

9. svibnja – dan kad cijela Europa slavi Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Naša dužnost prema onima koji su se borili za slobodu – da njegujemo te vrijednosti i uspomene.
U srijedu, 9. svibnja u dvorani NKD Napredak povodom obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu pod pokroviteljstvom predstavnici ruske manjine grada Zagreba Galine Kovačević održan je praznični koncert.

9 мая – это день, когда вся Европа празднует День Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Наш долг помнить и почитать память о тех, кто боролся за свободу.
В среду 9 мая в зале НКД „Напредак“ в честь празднования Дня Победы прошел праздничный концерт при содействии представительницы русского национального меньшинства города Загреба Галины Ковачевич.

STUDIJSKO PUTOVANJE RIJEKA – KRK (JURANDVOR)

10.travnja 2018. za pripadnike ruske dijaspore Predstavnica ruske manjine grada Zagreba Galina Kovačević organizirala je jednodnevno studijsko putovanje.
Putovanje je započelo posjetom gradu Rijeci, gdje se uz stručnog vodiča pružila mogućnost upoznati kulturno-povijesne tradicije grada, prošetati poznatim riječkim Korzom te posjetiti srpsku pravoslavnu crkvu Sv.Nikole.
U popodnevnim smo satima autobusom stigli na otok Krk – otok bogate povijesne i glagoljaške tradicije, prekrasnog krajobraza. Prilikom posjete razgledali smo ranoromaničku crkvu Sv.Lucije u Jurandvoru, gdje se nalazi kopija Bašćanske ploče – najznačajniji spomenik hrvatske pismenosti. Oko crkve se prostire uređeni arheološki park.
Tako smo proširili svoje poznavanje Hrvatske. Također, ovu priliku iskoristili smo za druženje.

10 апреля 2018 г. представительницей русского меньшинства Галиной Ковачевич была организована экскурсия для русской диаспоры города Загреба. Поездка началась с посещения г. Риека с профессиональным гидом, которая сопровождала нас всю дорогу. Мы познакомились с историей этого города, прогулялись по знаменитому риечкому Корзо, побывали в сербской православной церкве Св.Николы .
Далее, мы отправились на остров Крк – остров с богатой историей, глаголической традицией и прекрасными пейзажами. Посетили местечко Юрандвор, где находится церковь Св.Луции, где хранится копия Башчанской плиты – старейший памятник хорватской письменности и археологический парк, расположенный вблизи.
Такие экскурсии – это дополнительная возможность узнать больше о Хорватии, а также прекрасно провести время.